O NÁS
KONTAKT, SBĚRNÁ MÍSTA
LABORATORNÍ SLUŽBY
PŘEDÁNÍ VZORKŮ, TERMÍNY
ÚPRAVY VZORKŮ
ANALÝZY ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ
SKUPINOVÉ ANALÝZY
PITNÁ VODA
AKVARIJNÍ VODA
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (PDF)
ZAŠLETE NÁM SVŮJ DOTAZ!
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
KARIÉRA
ALZ - Analytické laboratoře Zbraslav s.r.o., tel. 257 921 914, 257 923 814

Vážení zákazníci,

společnost ALZ, Analytické laboratoře Zbraslav s.r.o.,
již nepřijímá a nezpracovává nové zakázky.

V provozu nadále zůstává pouze sběrné místo v Mníšku pod Brdy, Vaši zakázku nově zpracuje akreditovaná laboratoř, která byla naším partnerem. V případě dotazů volejte prosím tel. č. 607 251 072. Děkujeme za Váš zájem.

Přehled laboratorních služeb, které u nás můžete objednat:

Nabízíme široké spektrum analytických služeb a stanovení.

 • chemické a fyzikální rozbory všech typů vod a výluhů

 • fyzikální vlastnosti - zákal, barva, pach, vodivost

 • chemické složení:

  • pH, acidita, alkalita, BSK5, CO2, veškeré rozpuštěné a nerozpuštěné látky

  • Ca2+, Mg2+, Li+, Na+, K+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, NH4+

  • Cl-, NO3-, NO2-, SO42-, HCO3-, PO43-, F-, Si, CHSK-Mn

  • absorbance A254, vodivost

  • zkrácené stavební rozbory

  • výpočet bilance kationtů a aniontů

  • rozbory vod ze soukromých studní

 • Speciální anorganická a organická chemie

  • veškeré a volné kyanidy

  • aniontové tenzidy, fenoly

  • organicky vázaný chlor (AOX)

  • sulfan (H2S)

  • huminové látky, CHSK-Cr

 • Stopové prvky

  • stanovení stopových prvků ve vodách, výluzích i v pevném materiálu s použitím optických metod instrumentální analýzy:

   • Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cr6+, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn

 • Bakteriologie a biologie

  • mikrobiologické rozbory:

   • kultivovatelné organismy při 22°C a 36°C,

   • koliformní bakterie,

   • Escherichia coli,

   • termotolerantní koliformní bakterie,

   • Enterokoky,

   • Clostridium perfringens,

   • Pseudomonas aeruginosa,

   • Staphylococcus aureus

  • biologické rozbory -

   • počet organismů

   • živé organismy

   • abioseston

 • Radiochemie

  • Všechny základní radiochemické rozbory vod

  • Objemové aktivity alfa, beta, 226Ra, 222Rn, Unat., K, Rn

  • Po dohodě zajišťujeme i další stanovení (např. obj. aktivit 3H, 90Sr, Y ad.)

 • Organická chemie

  • Stanovení ve vzorkách vod, zemin, půdního vzduchu, ve výluzích

  • Nepolární extrahovatelné (ropné) látky

  • Těkavé organické látky, BTX, CLU, chlorfenoly

  • Polyaromatické uhlovodíky (PAU)

  • Chlorované a triazinové pesticidy

  • Polychlorované bifenyly (PCB)

  • Využití moderní analytické techniky (infračervená spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, plynová chromatografie)

 • V případě jakýchkoliv dotazů pro upřesnění informací nás neváhejte kontaktovat.

 

© 2013 www.rozbory.cz